Extranet

+420 517 302 810Havárie plynu: +420 517 333 800quantumas@quantumas.cz

Informace o právech zákazníka

Instituce, které dohlížejí na dodržování pravidel energetického trhu:

Energetický regulační úřad 

   

Ministerstvo průmyslu a obchodu

   

Státní energetická inspekce

Masarykovo náměstí 5
586 01 Jihlava
E-mail:  eru@eru.cz
Telefon:  564 578 666

 

Na Františku 32
110 15 Praha 1
E-mail: posta@mpo.cz
Telefon:  224 851 111

 

Gorazova 24
120 Praha2
E-mail: posta@sei.gov.cz
Telefon: 224 907 340

Poučení o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Mimosoudní vyřizování stížností a státní dozor

Dozor v energetických odvětvích a dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele v oblasti podnikání v elektroenergetice vykonává Energetický regulační úřad (dále jen „ERÚ“, www.eru.cz). Zákazníci v postavení spotřebitele mohou dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, mimosoudně řešit spory vyplývající ze smlouvy v oblasti elektroenergetiky a plynárenství u ERÚ, a to v rozsahu jeho působnosti stanovené zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon.

Na návrh spotřebitele rozhoduje spory:
  • o plnění ze smlouvy o sdružených službách dodávky plynu/elektřiny
  • o určení, zda právní vztah mezi zákazníkem a dodavatelem nebo distributorem plynu/elektřiny vznikl, trvá, nebo zanikl
  • o poskytnutí náhrady za nedodržení standardů kvality dodávek a služeb

Máte dotaz nebo chcete pomoci s výběrem?

Napište nám a do 24 hodin se vám ozveme.

Zajímám se o: Informace o právech zákazníka
Položky označené (*) je nutné vyplnit.

Kontakt

QUANTUM, a.s.
Brněnská 122/212
682 01 Vyškov

+420 517 302 810
quantumas@quantumas.cz

Všechny kontakty

MenuX

InformaceX

Položky označené (*) je nutné vyplnit.
Mám zájem o: