Extranet

+420 517 302 810Havárie plynu: +420 517 333 800quantumas@quantumas.cz

Modulární systém vytápění a přípravy teplé vody

Snižování energetické náročnosti budov je součástí strategie Evropské unie v rámci směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2002. Budovy mají pro politiku Evropské unie v oblasti energetické účinnosti ústřední význam, neboť na ně připadá téměř 40 % konečné spotřeby energie. Nejvýznamnější podíl spotřeby energie v budovách představuje energie na vytápění a přípravu teplé vody. Předmětem projektu je vývoj modulárního systému pro optimalizaci dodávky tepla pro vytápění a přípravu teplé vody s ohledem na rozdílnost potřeby, ve společném zdroji s minimální akumulací a s podporou pro využití obnovitelných zdrojů energie v akumulačním zásobníku. 

Při současném trendu výstavby je podíl dodané energie na vytápění a přípravu teplé vody u obytných budov téměř vyrovnaný. To je způsobeno zejména tím, že poslední dekáda energeticky úsporných opatření budov byla zaměřena zejména na tepelně-technické vlastnosti obálky budovy, což se přímo projevilo snížením potřeby tepla na vytápění. Energetická náročnost přípravy teplé vody je ovšem závislá na typu budovy, resp. měrné jednotce a časové distribuci. Pro obytné budovy je měrnou jednotkou počet osob a jejich specifická spotřeba teplé vody. Pro nebytové budovy je to často technologická potřeba teplé vody závislá na specifickém využití. Navíc u nebytových budov je energetická potřeba na přípravu teplé vody často výrazně vyšší než potřeba tepla na vytápění. 

Zdroj tepla pro zásobování budovy teplem (tj. pro vytápění a ohřev teplé vody) se v praxi běžně navrhuje podle požadavku na vytápění a poté se přizpůsobuje ostatním profesím. Bohužel v situaci, kdy energetická náročnost přípravy teplé vody je stejná nebo dokonce vyšší se stává, že takto navržený zdroj tepla není schopen energeticky efektivně hradit požadavky na zásobování budovy teplou vodou. Z pohledu návrhu jednotlivých dílčích prvků systému přípravy teplé vody je důležité nejen množství odebrané energie, ale také znalost rozložení odběru teplé vody v čase. Tyto okrajové podmínky mají přímý vliv na návrh velikosti zdroje tepla, jeho požadavku na provoz, akumulaci tepla a také spotřebu pomocné energie (např. provoz cirkulace teplé vody). Všechny tyto požadavky jsou zakotveny v nové evropské normě ČSN EN 12831-3. 

V návaznosti na směrnici EU č. 2018/844/EU a požadavky ČSN EN 12831-3 se společnost QUANTUM, a.s. rozhodla v letech 2021 až 2023 vyvinout modulární systém zdroje tepla pro společnou podporu zásobování systémů vytápění a přípravy teplé vody – systém „all in one“. 

Cílem projektu je navrhnout a otestovat modulární (stavebnicový) systém pro optimalizaci zásobování budovy teplem s ohledem na rozdílné požadavky potřeby tepla na vytápění a přípravu teplé vody v jediném – společném zdroji tepla s minimální akumulací tepla. Tímto zdrojem bude přímo ohřívaný plynový zásobníkový ohřívač, původně určený pouze k přípravě teplé vody. Konečným cílem je tak uvést na trh nový unikátní systém, který bude schopen současně řešit energetickou potřebu jak pro vytápění, tak i přípravu teplé vody v provedení "all in one" (jedno kompaktní zařízení). 

Nový produkt tak bude splňovat základní podmínky kladené směrnicí EU č. 2018/844/EU na optimalizované užití energie jako funkce (lokální) produkce a optimalizaci akumulace energie.
Jelikož se jedná o průmyslový výzkum a experimentální vývoj, bude výzkum a návrhy konstrukčního řešení provádět tým ve společnosti QUANTUM, a.s. Partnerem projektu bude Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB), které je součástí ČVUT. Úkolem partnera bude především návrh matematického modelu odběrových charakteristik teplé vody a vytápění v obytných i nebytových budovách, měření výkonových parametrů modulárního systému, čímž se vytvoří zpětná vazba pro optimalizaci stavebnicových prvků systému na základě těchto experimentů.

Máte dotaz nebo chcete pomoci s výběrem?

Napište nám a do 24 hodin se vám ozveme.

Zajímám se o: Dotační projekt
Položky označené (*) je nutné vyplnit.

Kontakt

QUANTUM, a.s.
Brněnská 122/212
682 01 Vyškov

+420 517 302 810
quantumas@quantumas.cz

Všechny kontakty

MenuX

InformaceX

Položky označené (*) je nutné vyplnit.
Mám zájem o: