Extranet

+420 517 302 810Havárie plynu: +420 517 333 800quantumas@quantumas.cz

Řešení spotřebitelských sporů

Dovolujeme si Vás tímto informovat, že v roce 2015 s účinností od 28. 12. 2015, respektive u ustanovení ohledně řešení spotřebitelských sporů od 1. 2. 2016 došlo ke změně zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Novela – z. č. 378/2015 Sb. se dotýká povinnosti zveřejněné informace ohledně řešení spotřebitelských sporů na internetových stránkách prodávajícího. Informace má obsahovat údaj o tom, kdo je k řešení těchto sporů příslušný. Chceme Vás tedy tímto informovat o této skutečnosti, jelikož jsme zjistili, že stále mnoho subjektů tuto povinnost i přes značnou časovou prodlevu nedodržuje, respektive o ní neví.

S výjimkou oblasti telekomunikací, služeb finančního trhu a energetiky je subjektem mimosoudního řešení sporů Česká obchodní inspekce. V oblasti finančních služeb finanční arbitr, v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb Český telekomunikační úřad, v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství Energetický regulační úřad, v případech, kdy není dána působnost orgánů uvedených výše, Česká obchodní inspekce nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu; je-li pověřeným subjektem profesní komora s povinným členstvím, vykonává působnost v oblasti stanovené jiným zákonem. Například u mimosoudních sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb je pověřena Česká advokátní komora.

Povinnost přímo vyplývá z § 14 odst. (1) výše uvedeného zákona „prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvede tyto informace i na těchto internetových stránkách. Pokud smlouva uzavřená mezi prodávajícím a spotřebitelem odkazuje na obchodní podmínky, uvede informace podle věty první a druhé rovněž v těchto obchodních podmínkách“.

Splnění této povinnosti uložené zákonem lze docílit velmi snadnou formulací. Která musí obsahovat určité náležitosti (vymezení příslušného orgánu, včetně jeho internetové adresy a informaci o tom, že se nepodařilo spor vyřešit dohodou).

Dovolujeme si Vám tímto navrhnout podobu znění této informace:

„V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

a) u sporů, které spadají do kompetence ČOI

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Web: https://www.coi.cz/

 

b) u sporů které spadají do kompetence Energetického regulačního úřadu

Energetický regulační úřad

Odbor právní ochrany spotřebitele

 Partyzánská 1/7

170 00 Praha 7

Web: https://www.eru.cz/cs/

 

c) u sporů, které spadají do kompetence Českého telekomunikačního úřadu

Český telekomunikační úřad

 Sokolovská 219

 Praha 9

 poštovní přihrádka 02

225 02 Praha 025

Web: https://www.ctu.cz/

 

d) u sporů, které spadají do příslušnosti finančního arbitra

Kancelář finančního arbitra

Legerova 1581/69
110 00 Praha 1

Web: https://www.finarbitr.cz/cs/

 

V případě profesních komor je možné toto znění (např. pro ČAK):

Na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů byla pro řešení mimosoudních spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb pověřena Česká advokátní komora. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

 


Zpět na výpis novinek

Máte dotaz nebo chcete pomoci s výběrem?

Napište nám a do 24 hodin se vám ozveme.

Zajímám se o:
Položky označené (*) je nutné vyplnit.

Kontakt

QUANTUM, a.s.
Brněnská 122/212
682 01 Vyškov

+420 517 302 810
quantumas@quantumas.cz

Všechny kontakty

MenuX

InformaceX

Položky označené (*) je nutné vyplnit.
Mám zájem o: