Extranet

+420 517 302 810Havárie plynu: +420 517 333 800quantumas@quantumas.cz

Smlouvy, žádosti, změny

SMLOUVY, ŽÁDOSTI KE STAŽENÍ - OBCHOD

Žádost o uzavření smlouvy - vyplňovací formulář

Žádost o změnu údajů - vyplňovací formulář

Žádost o ukončení smlouvy - vyplňovací formulář

Odstoupení od smlouvy - vyplňovací formulář

doc

Plná moc

doc

Čestné prohlášení

Jak postupovat při změně zákazníka nebo ukončení smlouvy

Změna zákazníka na odběrném místě

V případě, že na ukončení odběru zemního plynu původním zákazníkem bezprostředně navazuje další odběr zemního plynu novým zákazníkem, je vhodná osobní návštěva stávajícího i nového zákazníka v zákaznickém centru. Stávající zákazník musí vyplnit Žádost o ukončení smlouvy o prodeji a nákupu zemního plynu.

Pokud se stávající zákazník nemůže dostavit z vážného důvodu, předloží nový zákazník vpylněnou Plnou moc k ukončení smlouvy o prodeji a nákupu zemního plynu.

Při změně zákazníka na odběrném místě je nezbytné, aby si stávající i nový zákazník odsouhlasil číslo a aktuální stav plynoměru ke dni změny. 

Pro uzavření smlouvy musí mít nový zákazník tyto doklady:

 • žádost o uzavření smlouvy o prodeji a nákupu zemního plynu
 • doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) - domácnost, jednatel firmy
 • doložení způsobu úhrad záloh - doklad o účtu (kartička, smlouva o zřízení účtu), SIPO (kopie dokladu o přidělení spojovacího čísla, inkasní lístek)
 • doložení vlastnických práv k nemovitosti (kopie kupní smlouvy či výpis z katastru nemovitostí)
 • kopie dokladu o přidělení IČ (výpis z obchodního rejstříku, zřizovací listina, živnostenský list, statut, koncesní listina, registrace) - firma
 • kopie dokladu o přidělení DIČ (u plátců DPH) - firma

Úmrtí zákazníka

V případě úmrtí původního zákazníka je nutné, aby oprávněná osoba k ukončení smlouvy vyplnila Žádost o ukončení smlouvy o prodeji a nákupu zemního plynu a Čestné prohlášení.

K žádosti o ukončení smlouvy je nutné doložit:

 • kopii úmrtního listu
 • případné platby záloh za zemřelého doložit kopiemi složenek či platebních příkazů
 • aktuální stav plynoměru ke dni změny

Ukončení smlouvy s demontáží měřidla

V případě, že zákazník žádá úplné ukončení odběru zemního plynu, pak je nutné vyplnit a doručit formulář Žádost o ukončení smlouvy o prodeji a nákupu zemního plynu do zákaznického centra a domluvit si termín demontáže plynoměru.

Jak postupovat při obnovení dodávky zemního plynu po demontáži plynoměru pro neplacení

Před opětovným připojením je nutné uhradit veškeré dlužné částky vůči společnosti Quantum, a.s., připojovací poplatek dle platného ceníku služeb a předložit platnou revizní zprávu plynového zařízení včetně protokolu o provedení tlakové zkoušky (tlaková zkouška musí být provedena v době odpojení).

Uzavření splátkového kalendáře není důvodem k obnovení dodávky zemního plynu!

Jak postupovat při změně údajů ve Smlouvě o prodeji a nákupu zemního plynu

Pro změnu jména je nutné doložit:
 • doklady potřebné k identifikaci, oddací list u žen při provdání, u ostatních doklad o změně jména

Pro změnu názvu ulice, čísla domu je nutné doložit:
 • doklady potřebné k identifikaci, doložení změny názvu, ulice, čísla domu

Pro změnu platebních podmínek je nutné doložit:
 • doklady potřebné k identifikaci, doklad o změně účtu, SIPO, apod.

Pro výše uvedené změny je potřeba vyplnit a odeslat formulář Žádost o změnu údajů ve smlouvě o prodeji a nákupu zemního plynu do zákaznického centra Quantum.

Pro změnu výše zálohové platby kontaktujte naše zákaznické centrum

Telefonicky - pro provedení telefonické změny je nutné uvést tyto údaje:
 • číslo odběratele (číslo Smlouvy o prodeji a nákupu zemního plynu)
 • jméno a příjmení
 • adresu odběrného místa
Poštou nebo faxem - pro provedení změny je nutné vyplnit a odeslat formulář - Žádost o změnu údajů ve smlouvě o prodeji a nákupu zemního plynu.

 

Máte dotaz nebo chcete pomoci s výběrem?

Napište nám a do 24 hodin se vám ozveme.

Zajímám se o: Smlouvy, žádosti, změny
Položky označené (*) je nutné vyplnit.

Kontakt

QUANTUM, a.s.
Brněnská 122/212
682 01 Vyškov

+420 517 302 810
quantumas@quantumas.cz

Všechny kontakty

MenuX

InformaceX

Položky označené (*) je nutné vyplnit.
Mám zájem o: